Stipendium

Stipendium i Tropikmedicin                                      

Svensk Förening för Tropikmedicin utlyser ett stipendium á 30 000 kr för yngre icke disputerad student / yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie, företrädelsevis i endemiskt område. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kurs, kongress eller mötesresa.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor). Kort CV (max 1 sida).

Ansökan mailas till: hilmir.asgeirsson@regionstockholm.se

Sista ansökningsdag 2023-04-01