Bli medlem

Bli gärna medlem och stöd föreningen!

Medlemskap i föreningen Till medlem kan antagas läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Föreningen är således öppen för såväl läkare som studerande inom vårdyrken, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker, sjukgymnaster m fl. med intresse för tropikmedicin och internationell hälsa.

Läkarförbundet sköter medlemsregistret för hela föreningen, d.v.s. även för de som inte är medlemmar i förbundet. På så vis kan vi bl.a. få hjälp med medlemsutskick per e-post och hantering av registret. Observera att du alltså inte behöver bli medlem i Sveriges läkarförbund trots att ansökan, registrering och debitering sker via Sveriges läkarförbund som garanterar att vi följer GDPR-lagstiftningen.

Medlemsavgift

Avgiften är 200 kr/kalenderår

Studerande behöver inte betala medlemsavgift

Ansökan sker på https://slf.se/bli-medlem/specialitets-och-intresseforening/

Har du frågor om medlemskap skicka gärna ett mail till

info@tropikmedicin.se