Årsmöte 2024

Årsmötet äger rum torsdag 23 maj kl 17.15-18 i anslutning till föreningens symposium på Infektionsveckan i Linköping.

Om du är intresserad av tropikmedicin och vill kandidera till styrelsen vänligen skicka ett mail till info@tropikmedicin.se

Stipendium i Tropikmedicin                                     

Svensk Förening för Tropikmedicin utlyser härmed ett stipendium á 35 000 kr för yngre icke disputerad student / yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie, företrädelsevis i endemiskt område. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kurs, kongress eller mötesresa.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor). Kort CV (max 1 sida). Ansökan mailas till hilmir.asgeirsson@regionstockholm.se

Sista ansökningsdag 2024-04-01

Negligerade tropiska sjukdomar- Webinarium 30 januari 2024

Webinar:
Neglected Tropical Diseases

SILF, the Swedish Society of Tropical Medicine, Doctors Without Borders, and Mediahuset invite you to this free webinar with international speakers. Date and Time: January 30 (World NTD Day), 16.00-17.45
Program Director: Katja Wyss

Medevents: Webinar