Tropik-och resemedicindagarna 10-11/10 2024

Svensk förening för resemedicin och Svensk förening för tropikmedicin välkomnar er till Tropik och resemedicindagarna 2024! Preliminärt program för tropik och resemedicindagarna — SFR (sefr.se)

Årets tema är CNS-infektion efter resa- kliniska och resemedicinska aspekter. Föreläsningarna kommer att bland annat täcka in rabies, meningokocker och West nile-virus. Utbildningen riktar sig till medlemmar i föreningarna samt andra intresserade av tropik och resemedicin oavsett yrke, studerande är också välkomna. Dagarna startar med lunch torsdagen den 10 oktober och håller på till lunch fredagen den 11 oktober. Vi håller till på Lustikulla konferens i Liljeholmen, Stockholm. Digital medverkan är tyvärr inte möjligt.

Läs mer i inbjudan nedan!

Årsmöte 2024

Varmt välkommen till föreningens årsmöte torsdagen den 23/5 kl 17.15-18.15 i anslutning till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Linköping.

För de som inte deltar i konferensen går det bra att delta via Teams. I år är det extra viktigt med medlemmarnas deltagande på årsmötet då vi ska ta beslut om sammanslagning med Svensk förening för Resemedicin (SFR). Nedan finner ni verksamhetsberättelse, information om den föreslagna sammanslagningen med Svensk förening för resemedicin, årsmötets dagordning och teams-länkar för att delta i mötet online.
Verksamhetsberättelse för Svensk förening för Tropikmedicin 25 maj 2023 – 23 maj 2024.
Förslag från styrelsen till årsmötet om sammanslagning med Svensk förening för Resemedicin inklusive förslag på stadgar till den nya föreningen.
Årsmötets dagordning  
• Teams-länk för att ansluta till mötet:   Anslut till mötet nu

  För styrelsen, Charlotta Rydgård Svensk Förening för Tropikmedicin
info@tropikmedicin.se      

Stipendium i Tropikmedicin                                     

Svensk Förening för Tropikmedicin utlyser härmed ett stipendium á 35 000 kr för yngre icke disputerad student / yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie, företrädelsevis i endemiskt område. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kurs, kongress eller mötesresa.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor). Kort CV (max 1 sida). Ansökan mailas till hilmir.asgeirsson@regionstockholm.se

Sista ansökningsdag 2024-04-01

Negligerade tropiska sjukdomar- Webinarium 30 januari 2024

Webinar:
Neglected Tropical Diseases

SILF, the Swedish Society of Tropical Medicine, Doctors Without Borders, and Mediahuset invite you to this free webinar with international speakers. Date and Time: January 30 (World NTD Day), 16.00-17.45
Program Director: Katja Wyss

Medevents: Webinar