Vetenskapliga artiklar

Malaria

Snabbtest för malaria – bra komplement till mikroskopi.
Bronner U, Karlsson L, Evengård B. Läkartidningen 2011;108(42):2087-2089

Management of imported malaria in Europe
Askling H, Bruneel F et al. Malaria Journal 2012, 17 September 11:328 Review – artikeln kan nedladdas kostnadsfritt

Artemisinin-resistent malaria sprider sig i Asien
Länk till artikel i The Lancet
Länk till intervju i Sveriges Radio med infektionsläkare Andreas Mårtensson

Parasitinfektioner

Chagas’ sjukdom i Sverige – stort behov av riktlinjer för testning
Sandahl K, Botero-Kleiven S, Hellgren U. Läkartidningen; 2011;108(46): 2368-2371

Cystisk ekinokockos – Importerad allvarlig parasitsjukdom
Hellgren U, Botero-Kleiven S, Jansson A, Isaksson B.
Läkartidningen; 2012; 109(1-2): 30-33

Kutan leishmaniasis är en försummad tropisk hudinfektion
– Svensk militär smittade i Afghanistan.
Glans H, Dotevall L. Läkartidningen 2012;109(6): 279-281

Underliga sår och hudförändringar – tänk på leishmaniasis.
Bronner U. Läkartidningen 2012;109(6): 274-275

Internationell hälsa

FN:s hälsomål svåra att nå
Alfvén T, Ekström A M, Thorson A, Diwan V. Läkartidningen 2013;110(1-2):24-26

Dödligheten minskar, men fortfarande dör 7 miljoner barn varje år
Alfvén T, Axelson H, Lindstrand A, Swartling Peterson S, Persson
L-Å. Läkartidningen 2013;110(1-2):28-30

Globala ­utmaningar för HIV, malaria och tuberkulos
Ekström A M, Färnert A, Thorson A, Alfvén T. Läkartidningen 2013;110(1-2):33-36

2012 Tom Frieden
What pump handles need to be removed to save the most lives in this century?

2011 Hans Rosling
Epidemiology for the Bottom Billion – where there is not even a pump handle to remove!
Länk

The Four Horsemen of the Apocalypse: Tropical Medicine in the Fight against Plague, Death, Famine, and War. Hotez PJ. Am J Trop Med Hyg. 2012 Jul;87(1):3-10

Solar water disinfection (SODIS): A review from bench-top to roof-top
McGuigan KG, Conroy RM et al J Hazard Mater. 2012 Oct 15;235-236:29-46.
Värdefull review-artikel om vattenrening med solljus – om hur få rent vatten till alla med enkel teknologi.

Mödrahälsa

Både mor och barn ska överleva graviditeten
Bergström S, Molin A. Läkartidningen 2013;110(1-2):31-32