Vetenskapliga artiklar

Malaria

Extrem nedgång av barnadödlighet efter malariasatsning
Anders Björkman, egenreferat i Läkartidningen 19-20/2019

Handläggning av malaria ur ett svenskt perspektiv
Johan Ljungberg, Anna Färnert et al – Läkartidningen, volym 116, 2019

From High to Low Malaria Transmission in Zanzibar – Challenges and Opportunities to Achieve Elimination
A Björkman, A Mårtensson et al – BMC Med 2019 Jan 22

Så skyddar blodgrupp 0 vid svår malaria
Mats Wahlgren, autoreferat i Läkartidningen 18–19/2015

It could be viral but you don´t know, you have not diagnosed it:
health worker challenges in managing non-malaria paediatric fevers in low transmission area of Mbarara District, Uganda

Emily White Johansson et al – Malaria Journal, (2016) 15:197

Snabbtest för malaria – bra komplement till mikroskopi.
Bronner U, Karlsson L, Evengård B. Läkartidningen 2011;108(42):2087-2089

Management of imported malaria in Europé – Review article
Askling H, Bruneel F et al. Malaria Journal 2012, 17 September 11:328 

Artefenomel lovande ny malariamedicin
Ebba Lindqvist, Läkartidningen 2015-10-22

Artemisinin-resistent malaria sprider sig i Asien
Länk till artikel i The Lancet, 2012 May 26
Länk till intervju i Sveriges Radio med infektionsläkare Andreas Mårtensson

Parasitinfektioner

Studie visar ökning av parasitsjukdom i Sverige
Olle Dahlbäcks refererat av Sara Karlsson Söbirks doktorsavhandling, 2019

Chagas’ sjukdom i Sverige – stort behov av riktlinjer för testning
Sandahl, Botero-Kleiven, Hellgren – Läkartidningen; 2011;108(46): 2368-2371

Cystisk ekinokockos – Importerad allvarlig parasitsjukdom
Hellgren, Botero-Kleiven, Jansson, Isaksson – Läkartidningen 2012; 109(1-2): 30-33

Kutan leishmaniasis är en försummad tropisk hudinfektion
– Svensk militär smittade i Afghanistan
Glans H, Dotevall L. – Läkartidningen 2012;109(6): 279-281

Underliga sår och hudförändringar – tänk på leishmaniasis
Bronner U. Läkartidningen 2012;109(6): 274-275

Internationell hälsa

Emerging Infectious Diseases
FoHM: Emerging Infectious Diseases – Presentation från Infektionsveckan 2019

Lokala hälsoarbetare bidrar till bättre barnhälsa globalt: Nära kontakt mellan samhälle och sjukvård avgörande för att nå globala målen för barnhälsa och Agenda 2030
Daniel Helldén, Tobias Alfvén et al – Läkartidningen 7/2019

Global health and its changing landscape
Andrea Sylvia Winkler et al  – Tidsskr Nor Legeforen 2017doi: 10.4045

Neglected tropical diseases – the present and the future
Andrea Sylvia Winkler et al – Tidsskr Nor Legeforen 2018, doi: 10.4045

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering
Line Kurki, Seppo Meri – Läkartidningen 21/2016

Management and Follow-up Practices of Children with Unclassified Fever in Rural Ethiopia: Experiences of Health Extension Workers and Caregivers
Tjede Funk et al – Am Journal of Med Hyg 99(5), 2018

En halv grad får stora hälsoeffekter – Rapport från FNs klimatpanel
Jesper Cederberg – Läkartidningen 42/2018