Utbildningar

Masterutbildning i global hälsa på KI

International Short Course in Clinical Tropical Medicine.
Infectious Diseases Training & Research Centre (IDTRC), Christian Medical College, Vellore, India
www.cmctropmed.com

Globalmedicin i ST-utbildningen
Globalmedicinprojektet är ämnat att ge intresserade ST-läkare i allmänmedicin möjlighet att under en 3-månadersperiod bli förtrogna med viktiga kliniska tillstånd, vanliga i den fattiga delen av världen, sällsynta men inte otänkbara i vår svenska kliniska vardag.
Migration och resande gör att globalt vanliga sjukdomstillstånd som malaria, tuberkulos, AIDS och mässling kan dyka upp i det osorterade flöda av patienter som svensk primärvård och sjukvård av idag möter.
Läs mer…