Infektionssjukdomar

Vårdprogram på Infektionsläkarföreningens hemsida
Infektion.net

Hepatit
Hepatit på internetmedicin
CDC – Virala hepatiter
HepNet – Virala hepatiter
Epidemic.org – Hepatit C
Svensk Gastroenterologisk förening
American association for the Study of Liver disease – AASLD
RAV: Behandlingsrekommendation Hepatit B
RAV: Behandlingsrekommendation Hepatit C

HIV
WHO: Epidemiologisk HIV-information
UNAIDS: FN program för bekämpning av HIV/AIDS
EuroHIV: Nätverk av EU-länder för övervakning av HIV-situationen i Europa
RAV: Behandlingsrekommendation HIV

Malaria
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
WHO – Malaria
WHO – Malaria case management: operations manual
WHO – Guidelines for the treatment of malaria, second edition
Internetmedicin.se – Malaria, behandling

Tuberkulos
Working Group on New Diagnostics
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Evidence-based Tuberculosis diagnosis
WHO – Tuberculosis
CDC – Treatment of Tuberculosis

Parasitologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Parasitkompendium 2012
Svenska Läkaresällskapets referensgrupp för parasitologi
“Folkhälsomyndigheten – Laboratorieanalyser”

Andra tropikmedicinska infektioner
WHO – Weekly Epidemiological Record 2010-02-12 (se sid. 8)
Lärobok i tropikmedicin tillgänglig på internet utan inloggning:
”Illustrated lecture notes on tropical medicine ” (Antwerpen)

Pneumoni
WHO Pneumonia