Infektionssjukdomar

Vårdprogram på Infektionsläkarföreningens hemsida
Infektion.net

HIV
WHO: Epidemiologisk HIV-information
UNAIDS: FN program för bekämpning av HIV/AIDS
  RAV: Behandlingsrekommendation HIV

Malaria
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
WHO – Malaria
 Internetmedicin.se – Malaria, behandling

Tuberkulos
Working Group on New Diagnostics
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Evidence-based Tuberculosis diagnosis
WHO – Tuberculosis
CDC – Treatment of Tuberculosis

Parasitologi
Svenska Läkaresällskapets referensgrupp för parasitologi
“Folkhälsomyndigheten – Laboratorieanalyser”

Andra tropikmedicinska infektioner
WHO – Weekly Epidemiological Record 2010-02-12 (se sid. 8)
Lärobok i tropikmedicin tillgänglig på internet utan inloggning:
Illustrated lecture notes on tropical medicine ” (Antwerpen)

Pneumoni
WHO Pneumonia