Symposium och Årsmöte onsd 30 maj 2018 under Infektionsveckan i Karlstad

Symposium: “Parasitsjukdom med många ansikten – om leishmaniasis”

Hedvig Glans, Infektionsläkare Karolinska Universitetssjukhuset

Helena Hammarström, Infektionsläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Leif Dotevall, Smittskyddsläkare Göteborg

Moderator: Maria Lundberg

Kl 08:30-10:00, Solasalen Karlstad CCC

Årsmöte

Kl 12:15-13:15, Monika Zetterlund salen, Karlstad CCC