Swedish – Ethiopian Course in Tropical Infections

Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

3 veckor på plats + distansundervisning motsvarande 1v.

Studieresa till Etiopien 2v.

Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2).

Kursledare: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars Lindquist

Kursspråk: engelska.

För mer info: www.tropcourse.se