Protokoll

I enlighet med GDPR så finns inte längre protokollen tillgängliga på hemsidan. Medlemmarna kommer framöver via ett inloggningsförfarande få tillgång till dem. Om du vill läsa protokollen innan detta är klart, hör av dig till sekreteraren eller någon annan i styrelsen.