Styrelsen

Charlotta Rydgård
O
rdförande
Stockholm
charlotta.rydgard@karolinska.se
Specialist infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Utbildning i tropikmedicin i Paris (Facul Bichat) 1992. Diplomkurs i tropikmedicin ochInternationell hälsa vid Karolinska institutet år 2000. Foundation Course in Travel Medicine, RCPS, Glasgow, 2013
Under studietiden praktiserat på ett landsbygdssjukhus i KwaZulu Natal i Sydafrika.
Arbetat med Läkare utan gränser (MSF) i somaliska flyktingläger i Kenya (1996-97).
Ledamot i MFS:s styrelse 1997-98.
Amanuens och kursledare på SK-kurs i klinisk tropikmedicin regelbundet sedan 2004. Föreläst tropikmedicin på Infektionsläkarföreningens vidareutbildning 2013-14.
Med i kompetensgruppen för tropikmedicin och resemedicin, Infektionskliniken Karolinska.

Maria_LundbergMaria Lundberg
Vice ordförande

Uppsala
maria.lundberg@akademiska.se
Specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Uppvuxen i Kenya på 60- och 70-talet.
Tidigare biomedicinsk analytiker på parasitologlab, Uppsala. Numera medicinskt ansvarig för parasitologlab, Uppsala.
Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin 2006.
Undervisar om tropiska sjukdomar för studenter på läkarprogrammet,
biomedicinarprogrammet, programmet för BMA och på infektionskursen för sjuksköterskor.

 

Helena_BerggrenHelena Berggren
Sekreterare

Uppsala
helena.berggren@akademiska.se
Specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Under studietiden arbetat sex månader på ett landsbygdssjukhus i Zimbabwe.
Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin. Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin år 2000 och The Gorgas Advanced Course in Tropical Medicine, Lima, Peru 2013
Amanuens för läkarstudenter på ”Medicine in the Tropics”-kurser i Ghana 2001 och 2005.
Arbete med Médecins Sans Frontières i Rwanda med HIV/AIDS inklusive ett program för bromsmedicinering 2003-2005.
Undervisar inom området dels på läkarprogrammet i Uppsala, för läkare och för masterstudenter i internationell hälsa på Institutionen för mödra- och barnhälsovård (IMCH) i Uppsala.

Johan_PerssonJohan Persson
Web-ansvarig

Stockholm
joppe.persson@gmail.com
Leg Läkare

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Genomfört studie rörande sen diagnostisering av HIV i Uganda under våren 2010.
Under läkarutbildningen medarrangerat forum för mänskliga rättigheter i Kenya samt genomfört projekt i Indien.

Pia_AppelgrenPia Appelgren
Ansvarig för kontakter med hjälporganisationer (NGOs)

Stockholm
pia.appelgren@hotmail.com
Överläkare i infektionssjukdomar, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Nybliven pensionär.


Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:

Tropikmedicinutbildning i Stockholm, Uppsala, London och Liverpool.
Arbetat på FN-sjukhuset i Somalia i början av 90-talet.
HIV/AIDS delegat med Internationella Röda korset i Namibia under 1 år.
I 10 år arbetat med ett projekt för utbildning av hälsoarbetare på by nivå och upprättande av hälsovårdscentraler i Kenya. Ett samarbetsprojekt mellan Ministry of Health, Kenya, Rotary Läkarbank och SIDA/Forum Syd.
Publikationer med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Late-onset posttraumatic skin and soft-tissue infections caused by rapid-growing mycobacteria in tsunami survivors.

urban_hellgren

Urban Hellgren
Ledamot, Stipendieansvarig
Stockholm
Överläkare, docent, infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Bred erfarenhet inom klinisk tropikmedicin. Forskning särskilt avseende farmakologi av malarialäkemedel. Ordförande i kompetensgruppen för tropikmedicin och resemedicin, Infektionskliniken Karolinska. Kursledare vid ett flera tillfällen för Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infectious Diseases and HIV(www.tropcourse.se) och för SK-kurs i tropikmedicin (www.lipus.se).

Mats Målqvist
Ledamot
Uppsala
mats.malqvist@kbh.uu.se
Docent i Internationell hälsa

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:

Forskar inom internationell mödra- och barnhälsa med fokus på interventioner och equity vid IMCH i Uppsala. Har forskningssamarbeten med bl.a. Nepal, Tanzania och Swaziland. Arbetat som projektledare för Svenska kyrkan med att etablera ett mödra- och barnhälsovårdsprojekt i Swaziland (www.siphilile.org). Ansvarig för internationalisering av läkarprogrammet i Uppsala. Kursledare för Globalmedicin på läkarprogrammet och Health Systems på masterprogrammet i internationell hälsa i Uppsala.

Avhandling: Who can save the unseen? – Studies on neonatal mortality in Quang Ninh, Vietnam

IMG_1215Agnes Böhlin Wiener
Web-ansvarig
Stockholm
agnes.bohlin-wiener@sll.se
ST-läkare Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Klinisk mikrobiolog med stort intresse för parasiter. Har en bakgrund som civilingenjör inom elektroteknik.

Maria Mossberg, MD, PhD
Ledamot
Lund
maria.mossberg@med.lu.se
Barnläkare på Skånes Universitetssjukhus

Arbetar även som utvecklare och medicinsk rådgivare på Kunskapscentrum för migration och hälsa inom Region Skåne. Ordförande i en förening i Global Barn- och Ungdomshälsa som lyder under Barnläkarföreningen.

Katarina Engdahl
Ledamot

katarina.a.engdahl@akademiska.se

 

Farshad Azimi
Ledamot