Styrelsen

Charlotta Rydgård

Specialist infektionssjukdomar.
Ordförande i föreningen sedan juni 2018.

Jag ser föreningen som en plattform för utbyte av erfarenhet och kunskap inom tropikmedicin och global hälsa i både den nära miljön i Sverige och globalt – ämnesområden som spänner över flera specialiteter och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård.

Min formella utbildning i tropikmedicin är från Paris (Faculté Bichat) 1992 samt diplomkurs i tropikmedicin och internationell hälsa vid Karolinska institutet år 2000.  Jag har även vidareutbildning inom resemedicin med bl.a. Foundation Cours in Travel medicine, RCPS, Glasgow, 2013.
Arbetade med Läkare utan gränser (MSF) i somaliska flyktingläger i Kenya 1996-97. Ledamot i MFS styrelse 1997-98.
Under studietiden praktiserat på ett landsbygdssjukhus i KwaZulu Natal i Sydafrika.

Med åren fått bred klinisk erfarenhet inom klinisk tropikmedicin i Sverige på Karolinska Universitetssjukhuset och senare Danderyds sjukhus. Sedan hösten 2022 biträdande smittskyddsläkare i region Stockholm. Kursledare på SK-kurs i klinisk tropikmedicin sedan 2012.

Helena Berggren
Sekreterare

Specialistläkare infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Under studietiden arbetat sex månader på ett landsbygdssjukhus i Zimbabwe.
Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin. Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin år 2000 och The Gorgas Advanced Course in Tropical Medicine, Lima, Peru 2013
Amanuens för läkarstudenter på ”Medicine in the Tropics”-kurser i Ghana 2001 och 2005.
Arbete med Médecins Sans Frontières i Rwanda med HIV/AIDS inklusive ett program för bromsmedicinering 2003-2005.
Undervisar inom området dels på läkarprogrammet i Uppsala, för läkare och för masterstudenter i internationell hälsa på Institutionen för mödra- och barnhälsovård (IMCH) i Uppsala.

Hilmir Asgeirsson

Vice ordförande
Stipendieansvarig
Överläkare infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Efter läkarutbildningen arbetat i ett halvår på ett landsbygdssjukhus i Etiopien.  Kursledare för diplomkurs i tropikmedicin, Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infections, som organiseras av Karolinska Universitetssjukhuset vartannat år. Själv genomgått kursen år 2011. Undervisar/föreläser regelbundet om diverse parasitsjukdomar samt andra tropiska sjukdomar för läkare och annan sjukvårdspersonal på Karolinska Universitetssjukhuset och Institutet. Deltagit i ett flertal internationella konferenser och möten inom tropikmedicin.

Jessica Ögren
Web-ansvarig
Biomedicinsk analytiker och Molekylärbiolog med specialinriktning på parasitologi. Arbetar på Lässjukhuset Ryhov i  Jönköping.

Katarina Engdahl
Medlemsansvarig
Specialistläkare infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:

Kurs i global medicin i Vietnam, Uppsala universitet 2006.
Pediatrikutbyte med Karatu Lutheran hospital i Tanzania 2008.
Kurs i Public health in humanitarian action, Uppsala universitet 2014.
Arbete för läkare utan gränser (MSF) i Centralafrikanska republiken i projekt med focus på HIV/TBC 2015.
Tropikmedicinutbildning genom Swedish Ethiopian Course in Tropical Infections, Karolinska universitetssjukhuset 2017-2018.
Undervisar inom HIV på masterprogrammet i infektionsbilologi vid Uppsala universitet.

Robert Spörndly

Skattmästare

Jacob Lopatko Lindman

Ledamot

ST-läkare infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus Lund.

Kurs i global hälsa samt barnmedicin i Uganda respektive Zambia under läkarutbildningen.

Sedan 2012 medlem i ett forskningsprojekt med fokus på HIV-1, HIV-2 och HIV-1/2 dubbelinfektion. Genomfört ett 20-tal forskningsresor till Guinea-Bissau samt enstaka resor till Gambia och Senegal inom projektet. Doktorand om HIV och andra sexuellt överförbara infektioner.

Katja Wyss

Specialistläkare Infektionsmedicin och Internmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Klinisk placering och vetenskapligt projekt på Tropen Institut Berlin, Charité under termin 9 på Läkarutbildningen. Tre månaders randning på Muhimbili Universitetssjukhus i Dar Es Salam under 2015 inom ramen för CeFAMs Globalmedicin program för ST-läkare. Formell tropikmedicinutbildning genom Swedish Ethiopian Course in Tropical Infections vid Karolinska universitetssjukhuset 2018-2019.

Disputerat oktober 2019 med avhandling om riskfaktorer för allvarlig malaria och långtids-effekter efter genomgången infektion hos migranter och resenärer.

Driver en klinisk epidemiologisk studie i Kamerun om hur diabetes och metabolt syndrom påverkar malaria sjukdomsförlopp och immunitet samt involverad i pågående projekt vid Karolinska Institutet om screening av parasitsjukdomar hos migranter från Afrika.

Hållit återkommande föreläsningar om malaria på KIs Master program i Global hälsa samt Biomedicin programmet och Infektionskursen på KIs Läkarprogram.

Måns Stefansson

Ledamot

Specialistläkare Infektionssjukdomar

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Andreas Wångdahl

Ledamot

Specialistläkare Infektionssjukdomar

Västmanlands sjukhus, Västerås

3 thoughts on “Styrelsen

Comments are closed.