Styrelsen

LottaCharlotta Rydgård
Ordförande
Specialist infektionssjukdomar, Danderyds sjukhus, Stockholm
Ordförande i föreningen sedan juni 2018.

Jag ser föreningen som en plattform för utbyte av erfarenhet och kunskap inom tropikmedicin och global hälsa i både den nära miljön i Sverige och globalt – ämnesområden som spänner över flera specialiteter och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård.

Min formella utbildning i tropikmedicin är från Paris (Faculté Bichat) 1992 samt diplomkurs i tropikmedicin och internationell hälsa vid Karolinska institutet år 2000.  Jag har även vidareutbildning inom resemedicin med bl.a. Foundation Cours in Travel medicine, RCPS, Glasgow, 2013.
Arbetade med Läkare utan gränser (MSF) i somaliska flyktingläger i Kenya 1996-97. Ledamot i MFS styrelse 1997-98.
Under studietiden praktiserat på ett landsbygdssjukhus i KwaZulu Natal i Sydafrika.

Med åren fått bred klinisk erfarenhet inom klinisk tropikmedicin i Sverige, tidigare på Karolinska Universitetssjukhuset, sedan hösten 2018 verksam vid Danderyds sjukhus infektionsklinik. Kursledare på SK-kurs i klinisk tropikmedicin sedan 2012.

Helena Berggren
Sekreterare

Specialistläkare infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Under studietiden arbetat sex månader på ett landsbygdssjukhus i Zimbabwe.
Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin. Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin år 2000 och The Gorgas Advanced Course in Tropical Medicine, Lima, Peru 2013
Amanuens för läkarstudenter på ”Medicine in the Tropics”-kurser i Ghana 2001 och 2005.
Arbete med Médecins Sans Frontières i Rwanda med HIV/AIDS inklusive ett program för bromsmedicinering 2003-2005.
Undervisar inom området dels på läkarprogrammet i Uppsala, för läkare och för masterstudenter i internationell hälsa på Institutionen för mödra- och barnhälsovård (IMCH) i Uppsala.

Jessica Ögren
Web-ansvarig
Biomedicinsk analytiker och Molekylärbiolog med inriktning på parasitologi, Jönköping

Hilmir Asgeirsson
Stipendieansvarig
Överläkare infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Efter läkarutbildningen arbetat i ett halvår på ett landsbygdssjukhus i Etiopien.  Kursledare för diplomkurs i tropikmedicin, Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infections, som organiseras av Karolinska Universitetssjukhuset vartannat år. Själv genomgått kursen år 2011. Undervisar/föreläser regelbundet om diverse parasitsjukdomar samt andra tropiska sjukdomar för läkare och annan sjukvårdspersonal på Karolinska Universitetssjukhuset och Institutet. Deltagit i ett flertal internationella konferenser och möten inom tropikmedicin.

Katarina Engdahl
Medlemsansvarig
Specialistläkare infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:

Kurs i global medicin i Vietnam, Uppsala universitet 2006.
Pediatrikutbyte med Karatu Lutheran hospital i Tanzania 2008.
Kurs i Public health in humanitarian action, Uppsala universitet 2014.
Arbete för läkare utan gränser (MSF) i Centralafrikanska republiken i projekt med focus på HIV/TBC 2015.
Tropikmedicinutbildning genom Swedish Ethiopian Course in Tropical Infections, Karolinska universitetssjukhuset 2017-2018.
Undervisar inom HIV på masterprogrammet i infektionsbilologi vid Uppsala universitet.

mats-ericsson-smittskyddslakaMats Ericsson
Vice ordförande
Specialistläkare infektionssjukdomar, Gävle Sjukhus

Under lång tid arbetat Umeå där han som delansvarig för 10-20 poängskurs i U-landsmedicin / sedermera Internationell hälsa, också ansvarade för en studieresa till Guinea – Bissau 1995. Doktorerade 1999 på en avhandling om T-cellsimmunitet mot F. Tularensis (harpest).  I Umeå var han Hiv-ansvarig – ett arbete som han fortsatte med när han flyttade till Uppsala 2009. Efter att ha varit smittskyddsläkare i Uppsala i 6 år är han sedan hösten 2018 deltidspensionär och arbetar halvtid som infektionsläkare i Gävle men intresset kvarstår för tropikmedicin och sen hösten 2019 ingår han i styrelsen.

Robert Spörndly

Skattmästare

Silvia Botero-Kleiven

Christian Penno