Styrelsen

LottaCharlotta Rydgård
Ordförande
Specialist infektionssjukdomar, Danderyds sjukhus, Stockholm
charlotta.rydgard@sll.se
Ordförande i föreningen sedan juni 2018.

Jag ser föreningen som en plattform för utbyte av erfarenhet och kunskap inom tropikmedicin och global hälsa i både den nära miljön i Sverige och globalt – ämnesområden som spänner över flera specialiteter och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård.

Min formella utbildning i tropikmedicin är från Paris (Faculté Bichat) 1992 samt diplomkurs i tropikmedicin och internationell hälsa vid Karolinska institutet år 2000.  Jag har även vidareutbildning inom resemedicin med bl.a. Foundation Cours in Travel medicine, RCPS, Glasgow, 2013.
Arbetade med Läkare utan gränser (MSF) i somaliska flyktingläger i Kenya 1996-97. Ledamot i MFS styrelse 1997-98.
Under studietiden praktiserat på ett landsbygdssjukhus i KwaZulu Natal i Sydafrika.

Med åren fått bred klinisk erfarenhet inom klinisk tropikmedicin i Sverige, tidigare på Karolinska Universitetssjukhuset, sedan hösten 2018 verksam vid Danderyds sjukhus infektionsklinik. Kursledare på SK-kurs i klinisk tropikmedicin sedan 2012.

 

Maria_LundbergMaria Lundberg
Vice ordförande

Uppsala
maria.lundberg@akademiska.se
Specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Uppvuxen i Kenya på 60- och 70-talet.
Tidigare biomedicinsk analytiker på parasitologlab, Uppsala. Numera medicinskt ansvarig för parasitologlab, Uppsala.
Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin 2006.
Undervisar om tropiska sjukdomar för studenter på läkarprogrammet,
biomedicinarprogrammet, programmet för BMA och på infektionskursen för sjuksköterskor.

Helena_BerggrenHelena Berggren
Sekreterare

Uppsala
helena.berggren@akademiska.se
Specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Under studietiden arbetat sex månader på ett landsbygdssjukhus i Zimbabwe.
Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin. Genomgått Karolinska Institutets (KI) diplomkurs i tropikmedicin år 2000 och The Gorgas Advanced Course in Tropical Medicine, Lima, Peru 2013
Amanuens för läkarstudenter på ”Medicine in the Tropics”-kurser i Ghana 2001 och 2005.
Arbete med Médecins Sans Frontières i Rwanda med HIV/AIDS inklusive ett program för bromsmedicinering 2003-2005.
Undervisar inom området dels på läkarprogrammet i Uppsala, för läkare och för masterstudenter i internationell hälsa på Institutionen för mödra- och barnhälsovård (IMCH) i Uppsala.

Johan_PerssonJohan Persson
Web-ansvarig

Stockholm
joppe.persson@gmail.com
Leg Läkare

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Genomfört studie rörande sen diagnostisering av HIV i Uganda under våren 2010.
Under läkarutbildningen medarrangerat forum för mänskliga rättigheter i Kenya samt genomfört projekt i Indien.

Pia_AppelgrenPia Appelgren
Ansvarig för kontakter med hjälporganisationer (NGOs)

Stockholm
pia.appelgren@hotmail.com
Överläkare i infektionssjukdomar, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Nybliven pensionär.


Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:

Tropikmedicinutbildning i Stockholm, Uppsala, London och Liverpool.
Arbetat på FN-sjukhuset i Somalia i början av 90-talet.
HIV/AIDS delegat med Internationella Röda korset i Namibia under 1 år.
I 10 år arbetat med ett projekt för utbildning av hälsoarbetare på by nivå och upprättande av hälsovårdscentraler i Kenya. Ett samarbetsprojekt mellan Ministry of Health, Kenya, Rotary Läkarbank och SIDA/Forum Syd.
Publikationer med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Late-onset posttraumatic skin and soft-tissue infections caused by rapid-growing mycobacteria in tsunami survivors.

urban_hellgren

Urban Hellgren
Ledamot, Stipendieansvarig
Stockholm
Överläkare, docent, infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Bred erfarenhet inom klinisk tropikmedicin. Forskning särskilt avseende farmakologi av malarialäkemedel. Ordförande i kompetensgruppen för tropikmedicin och resemedicin, Infektionskliniken Karolinska. Kursledare vid flera tillfällen för Swedish-Ethiopian Course in Tropical Infectious Diseases and HIV (www.tropcourse.se) och för SK-kurs i tropikmedicin (www.lipus.se).

matsMats Målqvist
Ledamot
Uppsala
mats.malqvist@kbh.uu.se
Docent i Internationell hälsa

Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:

Forskar inom internationell mödra- och barnhälsa med fokus på interventioner och equity vid IMCH i Uppsala. Har forskningssamarbeten med bl.a. Nepal, Tanzania och Swaziland. Arbetat som projektledare för Svenska kyrkan med att etablera ett mödra- och barnhälsovårdsprojekt i Swaziland (www.siphilile.org). Ansvarig för internationalisering av läkarprogrammet i Uppsala. Kursledare för Globalmedicin på läkarprogrammet och Health Systems på masterprogrammet i internationell hälsa i Uppsala.

Avhandling: Who can save the unseen? – Studies on neonatal mortality in Quang Ninh, Vietnam

IMG_1215Agnes Böhlin Wiener
Web-ansvarig
Stockholm
agnes.bohlin-wiener@sll.se
Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Klinisk mikrobiolog med stort intresse för epidemiologi. Har en bakgrund som civilingenjör inom elektroteknik.

Katarina Engdahl

Ledamot
Uppsala

katarina.a.engdahl@akademiska.se
Specialist i infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Verksamheter med anknytning till tropikmedicin och internationell hälsa:
Kurs i global medicin i Vietnam, Uppsala universitet 2006.
Pediatrikutbyte med Karatu Lutheran hospital i Tanzania 2008.
Kurs i Public health in humanitarian action, Uppsala universitet 2014.
Arbete för läkare utan gränser (MSF) i Centralafrikanska republiken i projekt med focus på HIV/TBC 2015.
Tropikmedicinutbildning genom Swedish Ethiopian Course in Tropical Infections, Karolinska universitetssjukhuset 2017-2018.
Undervisar inom HIV på masterprogrammet i infektionsbilologi vid Uppsala universitet.

Maria Mossberg, MD, PhD
Ledamot
Lund
maria.mossberg@med.lu.se
Barnläkare på Skånes Universitetssjukhus

Arbetar även som utvecklare och medicinsk rådgivare på Kunskapscentrum för migration och hälsa inom Region Skåne. Ordförande i en förening i Global Barn- och Ungdomshälsa som lyder under Barnläkarföreningen.

Farshad Azimi
Ledamot