Bli medlem

Medlemskap i föreningen
Till medlem kan antagas legitimerad läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Föreningen är således öppen för såväl läkare som studerande inom vårdyrken, sjuksköterskor, BMA, sjukgymnaster m fl. med intresse för tropikmedicin och internationell hälsa.

Läkarförbundet sköter medlemsregistret för hela föreningen, d.v.s. även för de som inte är medlemmar i förbundet. På så vis kan vi bl.a. enkelt få adressetiketter, vilket underlättar brevutskicken.

Medlemsavgift
Ny medlem i föreningen som även är medlem i Läkarförbundet, kommer att debiteras via LF, denna uppbörd sker from 2010 i maj månad, föreningens medlemsavgift är för närvarande  200 kr. Icke medlemmar i LF är ändock registrerade som medlemmar i vår förening hos LF men uppbörd av medlemsavgift sker antingen via brevutskick med betalningsinformation till föreningens konto eller via direktinbetalning till kontot.
Föreningens bankkonto: Clearingnummer: 6641 Kontonummer: 229 151 248

Om du vill bli medlem önskar vi att du skickar ett mejl till Helena Berggren, med mejladress helenaberggren@yahoo.se och anger följande uppgifter om dig själv:

Namn
Adress
Personnummer
Yrke
Telefon
Mejladress
Medlemskap i läkarförbundet (Ja/Nej)

Helena kommer att vidarebefordra ditt mejl till medlemsavdelningen på Läkarförbundet. Är det så att du är medlem i Läkarförbundet vill vi veta detta så kan vi meddela förbundet om ditt medlemskap i vår förening.