Bakgrund och historik

Svensk Förening för Tropikmedicin 
Föreningen riktar sig till alla medicinska yrkesutövare (läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker m fl) samt till företrädare för medicinen närstående verksamheter. Majoriteten av de ca 400 medlemmarna är läkare och föreningen utgör en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Föreningens ändamål är att:

  • Främja utveckling av tropikmedicin och internationell hälsa i vid bemärkelse
  • Anordna en vetenskaplig session i samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma med presentation av nya forskningsresultat
  • Bilda informationsnätverk och arrangera gemensamma möten och seminarier i samarbete med andra organisationer och grupper inom tropikmedicin och internationell hälsa
  • Belysa migrationsmedicinska problemställningar
  • Förmedla information och kontakter till studenter inom hälso- och sjukvård som önskar utföra projektarbeten inom ämnesområdena
  • Samarbeta med den europeiska federationen av föreningar för tropikmedicin och internationell hälsa

I tider av ökat engagemang för rättvisa, mänskliga rättigheter och tillgång till god hälso- och sjukvård, innebär ett medlemskap i föreningen att man är del i detta arbete. Man får inblick och kunskap om olika aspekter av tropikmedicin och internationell hälsa och möjlighet att själv delta.

Tack vare en förhöjd internationell medvetenhet och nya finansiärer har forskningen inom tropikmedicin och internationell hälsa under senare år fått ett uppsving och det finns många viktiga och spännande resultat som föreningen avser att förmedla till hälso- och sjukvården i Sverige.

Kort historik
”Tropikläkarklubben” bildades 1961 på Roslagstulls sjukhus i Stockholm med dr Olle Gabinus från Jönköping som klubbens första ordförande. De aktiva hade på den tiden sina rötter i missionssjukvården och ville ha ett gemensamt forum för utbyte av idéer och forskning. Under de följande decennierna blev både tropikmedicin och internationell hälsa etablerade akademiska ämnen på flera universitet i landet med stark forskning och undervisning inom sina respektive områden. 1984 ändrades namnet till ”Svensk Förening för Tropikmedicin” och samma år blev föreningen en sektion inom Svenska Läkaresällskapet. 20 år senare, 2004, skedde ett namnbyte till ”Svensk Förening för Tropikmedicin, Resemedicin och Internationell Hälsa”, för att bättre avspegla föreningens huvudinriktningar. Den resemedicinska delen av föreningen bestämde sig under 2009 för att bilda en egen förening. Detta initierade en diskussion om moderföreningens framtid som småningom ledde till att en ny styrelse tillträdde efter årsmötet i slutet av 2009.

5 thoughts on “Bakgrund och historik

Comments are closed.