Medlemsavgift

Du som är medlem i SFTIH men EJ är medlem i Läkarförbundet:
Betala medlemsavgiften på 200 kronor till:
Svensk förening för tropikmedicin och internationell hälsa
Bankgiro: 632-4008 (Handelsbanken, SHB)
GLÖM INTE ATT SKRIVA DITT NAMN PÅ INBETALNINGEN!

Du som är medlem i SFTIH och i Läkarförbundet:
Du behöver inte göra någonting. Du har redan betalat via Läkarförbundet.
OBS! Årsmötet 2010 beslutade att även pensionerade läkare betalar medlemsavgiften. Pensionärer som fortfarande är medlemmar i Läkarförbundet har redan debiterats medlemsavgiften i SFTIH och behöver inte göra någonting.

Studenter betalar ingen medlemsavgift.