Förändrade behandlingsstrategier i samband med koleraepidemin på Haiti

Haiti, det fattigaste landet på västra halvklotet, är mitt i en koleraepidemi i kölvattnet av den ödeläggande jordbävningen i januari 2010. Jordbävningen lämnade mer än 4 500 döda, 310 000 skadade och omfattande skador på byggnader och infrastruktur framför allt i huvudstaden Port au Prince med omgivningar. Jordbävningen påverkade över 3 miljoner människor (av Haitis 10 000 000 invånare) av vilka 1,5 miljoner måst lämna sina hem de flesta i huvudstaden. Ett år senare bor fortfarande 800 000 av huvudstadens 2 miljoner invånare i tältläger och majoriteten saknar rent vatten, toaletter och elektricitet.

Koleran, som ej funnits på Haiti den senaste 100 åren, slog till i slutet av oktober 2010 och spred sig inom ett par månader till alla provinser. Stammen är typad till Vibrio cholerae 01, serotyp Ogawa, biotyp El Tor. Hittills (12/4 2011) har MSPP (Ministere de la Sante´ publique et de la Population) rapporterat 283 362 kliniska fall varav 69 190 i Port au Prince. 152 816 har vårdats på sjukhus och mortaliteten totalt har varit 1,7 % något högre bland de sjukhusvårdade (2 %).

Jag, som nyligen pensionerad infektionsläkare från Stockholm, arbetade under november december (6 veckor) 2010 med Röda Korset i Port au Prince. Inom ramen för ett nordiskt projekt (Finland, Sverige, Island) som omfattade både vård, psykosocialt stöd och prevention var min uppgift att utbilda haitiska röda korsarbetare i hygien och sanitet med fokus på att hindra fortsatt spridning av kolera. Dessa huvudsakligen ungdomar (60 st) hade att sprida vidare information och praktiska åtgärder mot kolera och andra diarrésjukdomar ( exempelvis utdelning av vattenreningstabletter och tvålar) i tältlägren i Port au Prince. Vårt upptagningsområde omfattade 16 läger inom olika områden i staden där sammanlagt ca 50-60000 människor bodde under usla förhållanden. Inom de områden vi hade ansvar för kunde, tack vare dessa ambitiösa och pedagogiska duktiga röda korsare, koleran hållas stången och endast ett fåtal fall insjuknade där under min tid.

Nedan finnes referenser till läsvärda artiklar om förslag till beräkning av epidemins storlek och ändrade riktlinjer för profylax och behandling av kolera i epidemiska sammanhang. Dessutom referens till den senaste FN rapporten om kolerastammen ursprung i detta utbrott.

Pia Appelgren – Infektionsläkare och styrelsemedlem i Svensk förening för tropikmedicin och internationell hälsa

1. Ivers LC et al, Lancet Epub Dec 10 2010. Five complementary interventions to slow cholera

2. Leading Edge. Lancet Infect Dis 2010 Dec 10 (12);813. As cholera returns to Haiti, blame is unhelpful

3. Walton DA et al, N Engl J Med 364;1 Jan 6, 2011. Responding to Cholera in Post-Earthquake Haiti.

4. Nelson EJ et al, N Engl J Med 364;1 Jan 6, 2011. Antibiotics for both Moderate and Severe Cholera.

5. Dowell SF et al, N Engl J Med 364;4 Jan 27, 2011. Public Health in Haiti- Challenges and Progress.

6. Tuite AR et al, Ann Intern Med 2011 March 7. Cholera Epidemic in Haiti, 2010: Using a Transmission Model to Explain Spatial Spread of Disease and Identify Optimal Control Interventions.

7. Andrews JR et al Lancet Epub March 15 2011. Transmission dynamics and control of cholera in Haiti: an epidemic model.

8. ProMed mail, May 5 2011 UN report. www.un.org/News/dh/infocus/haiti/UN-cholera-report-final.pdf