Boktips

Neurology-in-Africa
”Neurology in Africa” Ladda ner lärobok (460 sid) – kostnadsfritt
antimicrobial
Ladda ned en bok (mars 2012) från WHO om antibiotikaresistens som ökande globalt hot och möjliga åtgärder.