European Congress on Tropical Medicine and International Health 2019 (ECTMIH)

Anmälan är nu öppen för ECTMIH 2019, som hålls 16-20 september i Liverpool. I år arrangeras ECTMIH av Royal Society for Tropical Medicine and Hygiene i samarbete med FESTMIH.

Medlemmar i Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa får 10% på registreringsavgiften. För att få rabatten behöver du ha en särskild kod. Maila till ordföranden eller någon annan i styrelsen så skickar vi den.

Deadline för inlämning av abstracts är 10 mars.

Vg se ECTMIH hemsida för registrering och ytterligare information.