ÅRSMÖTE 16/5 och FALLSEMINARIUM 17/5

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

inbjuder till

årsmöte och fallseminarium

i samband med Infektionsläkarföreningens nationella årsmöte,

Infektionsveckan i Jönköping

Årsmöte

Torsdag 16 maj 2019

Tid: 17.00-18.00

Lokal: K18 (Elmia, Jönköping)

Fallseminarium: Hot Topics from the Tropics

Fredag 17 maj 2019

Tid: 8.30-10.00

Lokal: K10

Seminarieledare:

Charlotta Rydgård, Silvia Botero Kleiven och Urban Hellgren

I samband med fallseminariet utdelning av SFTIHs stipendium för 2019

Varmt välkomna!!

* Om du vill delta i årsmötet men inte är anmäld till infektionsveckan så hör av dig till någon i styrelsen, så anmäler vi dig till årsmötet.