Årsmöte 2020

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

inbjuder till

Årsmöte och Symposium

i samband med Infektionsläkarföreningens nationella årsmöte

Infektionsveckan i Uppsala

Årsmöte

Torsdag 28 maj

Tid: 17.00-18.00

Symposium

Dvärgbandmask – hot eller falskt alarm?

Vad vet vi om E.multiloccularis i Sverige?

Fredag 29 maj

Tid: 8.30-10.00

I samband med symposiet sker utdelning av SFTIHs stipendium för 2020