Elias Bengtssonföreläsning av Professor Anders Björkman.

“Svensk malariaforskning – ett historiskt perspektiv”

Professor Anders Björkman är infektionsläkare och var tidigt engagerad i HIV epidemin och utrotningen av smittkoppor i Sverige. Hans huvudsakliga forskningsområde har varit malaria behandling och kontroll med ca 250 publikationer och 40 doktorander. Sedan 2000 är han professor vid Karolinska Institutet och driver bland annat ett framgångsrikt malaria eliminerings projekt på Zanzibar. Han har varit engagerad i flera expertgrupper inom WHO, Medicine du Monde, Etikkommittén och är Chief Editor för Acta Tropica.

Abstract: I slutet av 1970 talet initierades malaria forskning i Sverige inom tre initialt oberoende ämnesområden , dvs inom klinik/epidemiologi , immunologi och farmakologi. Efter en första avhandling 1982 följde uppåt 40 till före år 2000. Samarbeten med ett stort antal malaria endemiska länder inleddes. På kort tid uppnåddes flera viktiga forskningsresutat som förde fram svensk malariaforskning till den internationella frontlinjen. En kort genomgång av denna utveckling, hur den följs upp nu efter dryga 30 år och vad den betytt kommer att presenteras.

Tid: 16.30 – 17.30 Plats: Welandersalen, Infektionskliniken, B2:01, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, B2:01