Aktuella artiklar och studier

Cystisk ekinokockos – Importerad allvarlig parasitsjukdom
Hellgren U, Botero-Kleiven S, Jansson A, Isaksson B.
Läkartidningen; 2012; 109(1-2): 30-33

Chagas’ sjukdom i Sverige – stort behov av riktlinjer för testning
Sandahl K, Botero-Kleiven S, Hellgren U. Läkartidningen; 2011;108(46): 2368-2371

Kutan leishmaniasis är en försummad tropisk hudinfektion
– Svensk militär smittade i Afghanistan

Glans H, Dotevall L. Läkartidningen 2012;109(6): 279-281

Underliga sår och hudförändringar – tänk på leishmaniasis
Bronner U. Läkartidningen 2012;109(6): 274-275

Snabbtest för malaria – bra komplement till mikroskopi
Bronner U, Karlsson L, Evengård B. Läkartidningen 2011;108(42):2087-2089