Aktuellt

Hot topics from the tropics

     
Slutversion program
Välkomna till SILF:s webinarium 19/10 tillsammans med Mediahuset och Svensk förening för Tropikmedicin: 
Hot topics from the Tropics!
Program
Moderator: Charlotta Rydgård
 
Diagnostik av feber från tropikerna
Klara Sondén, infektionsläkare
Malaria-nytt
 Katja Wyss, infektionsläkare
Leishmaniasis
Hedvig Glans, infektionsläkare
Brucella
Charlotta Rydgård, infektionsläkare
Diskussion/frågor
 
19 Oktober 2022

16.00-17.30


  • Diskussion/frågor  Läs mer och anmäl dig här

Problem med Artesunat-beställning, för kännedom

Den kinesiska fabrik som tillverkat Artesunat har lagt ned sin verksamhet. Det alternativa läkemedel som är godkänt i EMA  är extremt dyrt. Det finns ett annat licenspreparat, där företaget inte lämnat in tillräckliga data, varför det ej godkänts av Läkemedelsverket. Det arbetas för närvarande på flera håll i landet med att hitta godkända alternativ. 

I väntan på att det löser sig är det viktigt att hushålla med Artesunat och bara ge till allvarlig malaria eller patienter som kräks. Snabb övergång till per oralt Riamet vid förbättring. När nuvarande Artesunat-lager tar slut får man så länge söka licens för och beställa det dyrare alternativet. Att byta till annan mindre effektiv behandling kan inte tillrådas.