ÅRSMÖTE 16/5 och FALLSEMINARIUM 17/5

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

inbjuder till

årsmöte och fallseminarium

i samband med Infektionsläkarföreningens nationella årsmöte,

Infektionsveckan i Jönköping

Årsmöte

Torsdag 16 maj 2019

Tid: 17.00-18.00

Lokal: K18 (Elmia, Jönköping)

Fallseminarium: Hot Topics from the Tropics

Fredag 17 maj 2019

Tid: 8.30-10.00

Lokal: K10

Seminarieledare:

Charlotta Rydgård, Silvia Botero Kleiven och Urban Hellgren

I samband med fallseminariet utdelning av SFTIHs stipendium för 2019

Varmt välkomna!!

* Om du vill delta i årsmötet men inte är anmäld till infektionsveckan så hör av dig till någon i styrelsen, så anmäler vi dig till årsmötet.

European Congress on Tropical Medicine and International Health 2019 (ECTMIH)

Anmälan är nu öppen för ECTMIH 2019, som hålls 16-20 september i Liverpool. I år arrangeras ECTMIH av Royal Society for Tropical Medicine and Hygiene i samarbete med FESTMIH.

Medlemmar i Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa får 10% på registreringsavgiften. För att få rabatten behöver du ha en särskild kod. Maila till ordföranden eller någon annan i styrelsen så skickar vi den.

Deadline för inlämning av abstracts är 10 mars.

Vg se ECTMIH hemsida för registrering och ytterligare information.

 

Symposium och Årsmöte onsd 30 maj 2018 under Infektionsveckan i Karlstad

Symposium: “Parasitsjukdom med många ansikten – om leishmaniasis”

Hedvig Glans, Infektionsläkare Karolinska Universitetssjukhuset

Helena Hammarström, Infektionsläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Leif Dotevall, Smittskyddsläkare Göteborg

Moderator: Maria Lundberg

Kl 08:30-10:00, Solasalen Karlstad CCC

Årsmöte

Kl 12:15-13:15, Monika Zetterlund salen, Karlstad CCC

Swedish Global Health Research Conference 2018, 18-19 April 2018

Svenska Läkaresällskapet anordnar konferensen:

Swedish Global Health Research Conference 2018: How can Sweden contribute to the Sustainable Development Goals? From research to action.

Konferensen utforskar hur Sverige genom forskning kan bidra till uppfyllandet av den nya hållbarhetsagendan Agenda 2030 och en förbättrad hälsa i världen.

Mötet äger rum på Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna den 18-19 april 2018. Genom en rad korta paneler med experter och beslutsfattare, från Sverige och utomlands, ges fördjupad insikt i pågående utmaningar för världshälsan, vilket blandas med interaktiva, expertledda workshops där konferensdeltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och komma med idéer hur vi bäst kan arbeta med dessa frågor. Ytterligare kunskapsutbyte sker via vår poster fair och det sociala programmet.

För att vi ska kunna nå målen i Agenda 2030, krävs att vi aktivt arbetar för en förbättrad hälsa hos de allra fattigaste befolkningarna och hos särskilt utsatta grupper – såsom kvinnor och barn. Detta samtidigt som vi angriper flera nya utmaningar – såsom klimatförändringar, ökande luftföroreningar, ökad börda av kroniska sjukdomar, såsom t.ex. hjärt- och kärlsjukdom och mental ohälsa. Swedish Global Health Research Conference syftar därför till att stimulera samverkan mellan olika discipliner och utforska hur vi bättre kan arbeta tillsammans, både mellan olika discipliner och mellan olika delar av Sverige och världen.

Sektionens medlemmar är varmt välkomna till konferensen! Fram till 20 januari finns även möjlighet att komma med input på programmet, framförallt workshops. För mer information om workshops, talare och det sociala programmet, se hemsidan http://www.sls.se/globalhealth2018

Varmt välkomna till Swedish Global Health Research Conference 2018!

Stipendium i Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Stipendium i Tropikmedicin och Internationell Hälsa                                       

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa utlyser härmed ett stipendium á 30000 kr för yngre icke disputerade student / yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie företrädelsevis i endemiskt område. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kurs, kongress eller mötesresa.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor). Kort CV (max 1 sida). Ansökan mailas till urban.hellgren@sll.se

Sista ansökningsdag 20180401

Swedish – Ethiopian Course in Tropical Infections

 Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
3 veckor13-17/1201748/12 2017812/1 2018 + distansundervisning motsvarande 1v

Studieresa till Etiopien 27/1 – 11/2 2018. Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2)

Kursledare: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars LindquistKursspråk engelska

För mer info: www.tropcourse.se

Sista anmälningsdag 3/9 -17