Hackat mailkonto

Under dagen har det skickats ut ett e-mail ifrån vår förenings e-mailadress där en av våra styrelsemedlemmar uppges vara i knipa i Turkiet och behöva finansiell hjälp för att kunna ta sig hem. Ingen i föreningen står bakom detta e-mail och ingen sitter heller fast i Turkiet. Vi utgår från att vårt e-mailkonto har blivit hackat, så bortse helt enkelt från detta e-mail och skicka givetvis inte heller några pengar.

Välkommen till föreningens nya hemsida!

Här kommer vi framöver presentera föreningens aktiviteter, nyheter samt material som anknyter till tropikmedicin och internationell hälsa. Det finns även en stor mängd information med länkar till bl.a. diagnostik,  behandlingsrekommendationer, forskning och organisationer som verkar inom vårt intresseområde.

Som medlem i föreningen kan du välja att följa våra nyheter i din RSS-läsare genom vår RSS-feed som du når via menyn till vänster, genom att scrolla nedåt till .

Har du synpunkter på hemsidan eller tips på material som kan vara intressant för våra medlemmar, är du välkommen att kontakta oss för att publicera på hemsidan.

 

Boktips

Neurology-in-Africa
”Neurology in Africa” Ladda ner lärobok (460 sid) – kostnadsfritt
antimicrobial
Ladda ned en bok (mars 2012) från WHO om antibiotikaresistens som ökande globalt hot och möjliga åtgärder.