Stipendium i Tropikmedicin och Internationell Hälsa​​

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa utlyser härmed ett stipendium á 30000 kr för yngre icke disputerade student / yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie företrädelsevis i endemiskt områdeDet är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kurs,kongress eller mötesresa.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material ochmetoderpreliminära resultat, tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor)Kort CV (max 1 sida). Ansökan mailas till urban.hellgren@karolinska.se

Sista ansökningsdag 20170401

Välkommen till föreningens nya hemsida!

Här kommer vi framöver presentera föreningens aktiviteter, nyheter samt material som anknyter till tropikmedicin och internationell hälsa. Det finns även en stor mängd information med länkar till bl.a. diagnostik,  behandlingsrekommendationer, forskning och organisationer som verkar inom vårt intresseområde.

Som medlem i föreningen kan du välja att följa våra nyheter i din RSS-läsare genom vår RSS-feed som du når via menyn till vänster, genom att scrolla nedåt till .

Har du synpunkter på hemsidan eller tips på material som kan vara intressant för våra medlemmar, är du välkommen att kontakta oss för att publicera på hemsidan.

 

Boktips

Neurology-in-Africa
”Neurology in Africa” Ladda ner lärobok (460 sid) – kostnadsfritt
antimicrobial
Ladda ned en bok (mars 2012) från WHO om antibiotikaresistens som ökande globalt hot och möjliga åtgärder.