Aktuellt

Problem med Artesunat-beställning, för kännedom

Den kinesiska fabrik som tillverkat Artesunat har lagt ned sin verksamhet. Det alternativa läkemedel som är godkänt i EMA  är extremt dyrt. Det finns ett annat licenspreparat, där företaget inte lämnat in tillräckliga data, varför det ej godkänts av Läkemedelsverket. Det arbetas för närvarande på flera håll i landet med att hitta godkända alternativ. 

I väntan på att det löser sig är det viktigt att hushålla med Artesunat och bara ge till allvarlig malaria eller patienter som kräks. Snabb övergång till per oralt Riamet vid förbättring. När nuvarande Artesunat-lager tar slut får man så länge söka licens för och beställa det dyrare alternativet. Att byta till annan mindre effektiv behandling kan inte tillrådas.

Tropik- och resemedicindagarna 2022

Svensk förening för tropikmedicin, SFT och Svensk förening för resemedicin, SFR anordnar ett symposium över två halva dagar i Finlandshuset centralt i Stockholm nära Stureplan.
Vi börjar och avslutar med lunch och däremellan blir det både föreläsningar och falldiskussioner.
Huvudämnen i programmet kommer att vara: Feber efter tropikvistelse, vaccination före resa, diagnostik av fecesparasiter samt handläggning av schistosomiasis (se nedan).
Kostnad för medlem i någon av föreningarna är 750 kr, och 1400 kr för icke-medlem (i mån av plats), och då ingår två luncher samt fika.
Resa och boende ingår ej. Förhoppningsvis kommer en gemensam middag att organiseras den 22/9 för dem som så önskar!
Anmäl dig per e-post till sirkka.vene@gmail.com senast den 23/6, och betala samtidigt in avgiften på SFTs konto i Handelsbanken nr 6118 229151248. Glöm inte att ange vem inbetalningen avser. Först till kvarn gäller!
Till fallseminarierna tar vi gärna upp kluriga fall från medlemmarna för diskussion. Om du har något intressant att dela, skicka en beskrivning till sirkka.vene@gmail.com senast vecka 34.
Vi hoppas att så många som möjligt tar detta tillfälle till utbildning och träff med kolleger!
Charlotta Rydgård
Ordförande
Svensk förening för tropikmedicin
Sirkka Vene
Ordförande
Svensk förening för resemedicin